Slovo jednatelky

Ing. Miroslava Nováková

Miroslava Nováková se již v roce 2011 při studiu na Vysoké škole ekonomické v Praze začala věnovat účetní praxi, když tehdy začala „sbírat“ své zkušenosti jako zaměstnankyně jiných účetních firem.

Od roku 2012 se začala pracovně věnovat tématice vzdělávání v oboru účetnictví, zejména pro střední obchodní akademie, dále se pak postupně přidala i vysokoškolská specializace.

V průběhu vysokoškolského studia se také začala navíc externě vzdělávat na odborných seminářích organizované například Komorou daňových poradců či Svazu účetních České republiky.

Provázanost praktického účtování se vzděláváním byla ideální kombinací na rozvoj v této oblasti, neboť Mirka viděla, jaký velký rozdíl činí „teoretické vysokoškolské studium“ a účetní praxe. Obě složky jsou důležité, nicméně neoddělitelné, a tak vznikla myšlenka nabízet zprvu jen účetní služby a vzdělávací služby v účetnictví.

Životní zkušenosti a přibývající praxe vedly Mirku k rozšíření podnikatelské myšlenky a přidání dalších oborů, které navazují na výše uvedené, tj. finanční řízení podniku daně, právo apod. Následně navázala závaznou spolupráci s profesionály v příslušných oblastech a rozšířila oblast nabízených služeb, což vedlo ke založení společnosti Institut práva a obchodu s. r. o., která vznikla v roce 2017.